RopaRun

Roparun Logo

De Roparun is veel meer dan lopen alleen; het is een beleven van avontuur. Het is topsport, het is teamsport, maar het is meer dan dat. Een uniek sportevenement waarin gezonde mensen geld bijeenbrengen om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren. Niet alleen de sportieve prestatie telt, maar vooral het bedrag dat door de teams via sponsoring bijeen wordt gelopen.

Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.

Dit is het motto van de Roparun. Het geeft aan waar de Roparun voor staat; het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kankerpatienten. De opbrengst van de roparun word niet besteed aan onderzoek, maar komt ten goede aan de zaken die het leven van kankerpatiënten kunnen veraangenamen.

Voor meer informatie – zie de website van de stichting Roparun