Geschiedenis Roparun

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld en liep tot 2004 van Rotterdam naar Parijs. In 2005 is de loop omgedraaid zodat alle teams bijna tegelijkertijd aankomen in Rotterdam!. Het is een unieke hardloopwedstrijd, met een even uniek doel: trachten de kwaliteit van het leven van mensen met kanker zoveel mogelijk te verbeteren.

Het motto van de Roparun is:

“Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

In 1992 werd de RO(tterdam) PA(rijs) RUN geboren. Uit een weddenschap van Sjaak Bril en Peter van der Noord. De eerste keer namen er 13 teams deel met een totale opbrengst van fl 100.000,-. De organisatie van de run was in handen van een groepje van 20 vrijwilligers. Eigenlijk was het de bedoeling het bij een éénmalig avontuur te houden maar het liep anders.

Door het succes van de eerste keer kon een vervolg niet uitblijven en waren het de eerste keer dertien teams die meeliepen, in 1998 waren dat er al 106. Ondertussen zijn er 275 teams ingeschreven voor 2010, en staan er 95 teams op de wachtlijst.

Tijdens de laatste Roparun in 2018 werd er 5,2 miljoen euro bijeengelopen.

JaarAantal TeamsTotaal opbrengst
199213€ 45.000,-
199324€ 86.000,-
199438€ 159.000,-
199560€ 386.000,-
199679€ 613.000,-
199789€ 953.000,-
1998106€ 1.094.000,-
1999123€ 1.316.000,-
2000150€ 1.906.000,-
2001150€ 2.087.000,-
2002183€ 2.500.000,-
2006199€ 3.100.000,-
2007209€ 3.736.000,-
2008253€ 4.319.000,-
2009273€ 4.685.000,-
2010275€ 4.623.730,-
2011274€ 4.901.078,-
2017321€ 5.497.643,-
2018309€ 5.144.412,-

De eerste vier jaar was de Roparun nog betrekkelijk kleinschalig en draaide de organisatie puur op vrijwilligers. Door de snelle groei ontstond de behoefte aan een kantoor met betaalde medewerkers, hoewel alles bewust zeer low budget wordt gehouden. Daarnaast zijn er bij de Stichting Roparun ongeveer 300 vrijwilligers, van wie een vaste kern van vijftig personen het gehele jaar bezig is en veel tijd en energie steekt in de organisatie van dit evenement.

De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit:

  • Planning en organisatie van de run
  • Onderhoud en inrichting bungalows
  • Organisatie teambijeenkomsten voor deelnemende teams
  • Voorlichting en motivatie naar teams omtrent fondsenwerving
  • Public relations en voorlichting
  • Werven sponsors voor de eigen organisatie

De Roparun kan niet zonder veel enthousiaste vrijwilligers en sponsors. De organisatie wordt gesponsord door sponsors, groot en klein. Zij maken het mogelijk dat de Roparun wordt gehouden. De teams trachten door sponsoring zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. Zij maken het mogelijk dat er steeds meer kan worden besteed aan de goede doelen.

De steun van de Roparun is uniek doordat de stichting geen geld geeft, maar alle projecten zelf beoordeelt en dan pas steunt. Zo wordt voorkomen dat er gelden op de verkeerde plaats terechtkomen en is het zeker dat de besteding recht doet aan het motto: “trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven“.